​Biologische fruitteelt is écht milieuvriendelijk

​Biologische fruitteelt is écht milieuvriendelijk

Bio Mijn Natuur
geschreven door Bio Mijn Natuurlaatst aangepast op 05/09/2017
Vanaf september zijn 'de eerste residuvrije peren' te koop bij Carrefour. Maar residuvrije peren zijn al langer op de markt: biologisch fruit is sowieso residuvrij. Alleen de pesticidevrije biologische teelt garandeert een écht milieuvriendelijke aanpak én dus residuvrij fruit.
(c) Kobe Van Looveren, bij fruitbedrijf Van Eykeren

Biologisch of residuvrij geteelde peren? Het klinkt allebei duurzaam, maar enkel de biologische teelt garandeert een milieuvriendelijke aanpak waar de bodemvuchtbaarheid centraal staat. Alleen de biologische teelt garandeert bovendien een teelt zonder chemische insecticiden of onkruidbestrijding en zonder kunstmest. Anders gezegd: een pesticidevrije teelt biedt volgens de biosector de beste garantie op residuvrij fruit.

Residuvrije peren, geteeld mét pesticiden

Vanaf begin september zullen er bij Carrefour residuvrije peren te vinden zijn. Carrefour bedoelt daarmee dat er geen meetbare residuen van pesticiden op de peren zullen gevonden worden. Wat de supermarktketen in het midden laat is of er bij de teelt van de residuvrije peren chemische pesticiden en/of kunstmest worden gebruikt. Uit navraag blijkt dat er geen pesticiden traceerbaar zullen zijn in het eindproduct, maar tijdens de teelt worden wel nog chemische pesticiden gebruikt.

Biologisch fruit is het resultaat van een zorgvuldige teeltmethode waarbij het gebruik van chemische pesticiden volledig verboden is

Zoals een van de perentelers zelf aanhaalt in het BioJournaal, worden de ‘residuvrije’ peren minder bespoten. Dat bespuiten gebeurt eerder aan het begin van de teelt, zodat de residuen aan het einde van de teelt ‘niet meer detecteerbaar’ zijn.

Deze chemische bestrijdingsmiddelen komen echter niet alleen op het gewas zelf terecht, maar dringen ook door in de bodem en het leefmilieu. Daar hebben ze een nefaste invloed op het bodemleven en de biodiversiteit. Ook grond- en drinkwater worden door deze pesticiden vervuild.

Bio = milieuvriendelijk productieproces

In bio streeft men niet enkel naar een eindproduct dat residuvrij is, maar naar een productieproces dat duurzaam en milieuvriendelijk is. Biologisch fruit is het resultaat van een zorgvuldige teeltmethode waarbij het gebruik van chemische pesticiden volledig verboden is. Ook kunstmest is uit den boze, want dat verstoort het bodemleven.

De biologische teler probeert ziekten en plagen in de eerste plaats te vermijden. Het bodemleven is daarbij een onzichtbare, maar zéér belangrijke partner. Om plagen te vermijden bemest de boer zijn grond met compost en dierlijke mest, en kiest hij voor een variatie aan sterke rassen. Zo teelt de bioboer fruit met een minimale ecologische impact.

Het gebruik van natuurlijke vijanden zoals torenvalken om muizen te bestrijden of oorwormen om bladluizen te verdelgen, waarvan de perentelers van Carrefour gewag maken, is niet nieuw. Deze technieken worden in de biologische landbouw en in de geïntegreerde teelt al decennialang gebruikt.

Bio = controle bij elke schakel

Bedrijven uit de biologische sector worden elk jaar grondig gecontroleerd, bij elke schakel opnieuw. Erkende controleorganisaties voor bio nemen stalen, zowel van de gewassen als van de bodem. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van pesticidenresidu's. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan wordt het betreffende lot producten gedecertificeerd en mogen deze producten niet langer als bio verkocht worden.

Zolang je enkel oog hebt voor een residuvrij eindproduct, zal je niet komen tot een echt duurzame teelt.Als biosector kunnen we initiatieven die het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de conventionele fruitteelt verminderen, alleen maar aanmoedigen. Maar zolang je enkel oog hebt voor een residuvrij eindproduct, zal je niet komen tot een echt duurzame teelt. De residuvrije peer het 'elektrisch rijden onder de fruitteelt*' noemen, is daarom zwaar overdreven. De normen voor de biologische teelt zijn duidelijk strenger en allesomvattender dan het verbieden van het gebruik van chemische pesticiden.

Tot slot vreest Bioforum Vlaanderen dat het label ‘kwaliteitsketen Carrefour’ voor verwarring bij de consument zal zorgen. De criteria voor het biolabel liggen vast in de Europese wetgeving. Het label met het groene euroblaadje garandeert dat de productie de wettelijke bionormen volgt, en gecontroleerd wordt door een onafhankelijke controleorganisaties. Het kwaliteitslabel van Carrefour is een privélabel dat op dat vlak minder garanties biedt.

 

(*) "Vandaag zijn wij met de residuvrije peer voor het eerst elektrisch aan het rijden in onze teeltsector", aldus Gaston Derwael (perenteler New Green) in BioJournaal.