"Banken, respecteer het klimaatakkoord van Parijs"

"Banken, respecteer het klimaatakkoord van Parijs"

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 13/12/2018
Fairfin, Greenpeace, Hart Boven Hard en D'urgent willen niet dat banken ons geld nog geven aan bedrijven die fossiele brandstoffen opgraven en verbranden. Want daarmee versterken ze de klimaatopwarming. Daarom lanceren ze de campagne Move Your Money. Onderteken mee de petitie en stel jouw bank voor ultimatum: move your money, of wij doen het zelf!

Move Your Money, of wij doen het

De organisatoren Fairfin, Greenpeace, Hart Boven Hard en D'urgent willen niet dat banken ons geld nog geven aan bedrijven die fossiele brandstoffen opgraven en verbranden. Daarmee versterken ze de klimaatopwarming. Uit een studie van 2017 door de Klimaatcoalitie bleek dat de 4 Belgische grootbanken - Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC - in de periode 2014 tot 2016 nog €33 miljard investeerden in de fossiele industrie. Dat moet anders.

Daarom willen de organisatoren samen met zoveel mogelijk mensen en organisaties de banken voor een ultimatum stellen: move your money, of wij doen het zelf. Onderteken je mee?

Het is eenvoudig: (1) of je bank keurt op haar algemene vergadering in het voorjaar van 2019 een resolutie goed die haar beleid in lijn brengt met het klimaatakkoord van Parijs, (2) of alle ondertekenaars veranderen in juni 2019 samen van bank.

Beleid voor een betere toekomst

Elk jaar houden banken hun algemene vergadering. Op deze algemene vergadering wordt het beleid van de bank besproken en kunnen er ook zogenaamde “resoluties” worden neergelegd. In zo’n resolutie stippelt de bank haar beleid uit voor de toekomst. Wij vragen in ons ultimatum dat de banken op hun algemene vergadering in 2019 een resolutie goedkeuren om hun beleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Concreet betekent dit:

 • Geen geld voor bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves aanboren.
  De fossiele brandstofreserves die nu al uitgebaat worden bevatten genoeg CO2 om de klimaatopwarming over de 2°C te sturen. Nieuwe reserves aanboren is dus volstrekt onverantwoordelijk.
 • Geen geld voor bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales plannen.
  Steenkool is veruit de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Volgens een studie in Science moet steenkool tegen 2030 weg uit onze energiemix als we een goede kans willen behouden om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Nieuwe steenkoolcentrales bouwen kan dus niet meer.
 • Geen geld voor energiebedrijven die geen duidelijk stappenplan hebben hoe ze het klimaatakkoord van Parijs zullen respecteren.
  Veel steenkool, olie- en gasbedrijven zeggen wel dat ze met de transitie naar hernieuwbaar bezig zijn, maar wij willen een duidelijk plan op papier. Als een energiebedrijf niet kan aantonen hoe hun businessplan compatibel is met het klimaatakkoord van Parijs (en dat betekent dus o.a. geen nieuwe reserves aanboren en geen nieuwe steenkoolcentrales), dan verdienen zij ons geld niet.
 • Het geld van de banken dat nu al in die vervuilende bedrijven zit moeten ze tegen 2050 helemaal terugtrekken.
  Tegen 2050 zou de hele wereldeconomie klimaatneutraal moeten zijn om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bedrijven die tegen dan hun zaken nog niet op orde hebben, mogen dus niet meer gesteund worden door onze banken.

Onderteken de petitie

"Als klant van Belfius, KBC, ING of BNP Paribas Fortis verzoeken wij onze bank om op haar algemene vergadering in mei 2019 een resolutie goed te keuren die haar investeringsbeleid in lijn brengt met het Klimaatakkoord van Parijs." Ga je hier mee akkoord? Onderteken hier de petitie.

 

- Move Your Money is een campagne van FairFin, Greenpeace, Hart Boven Hard en D'urgent. Meer informatie vind je op www.moveyourmoney.be -