Gedeeld wonen: een overzicht

Gedeeld wonen: een overzicht

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 13/12/2016
Print Friendly and PDF
Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term voor woonvormen waar burgers met een zekere mate van betrokkenheid samenleven. Enkele voorbeelden hiervan zijn gedeelde woningen, kangoeroewonen, cohousing, ecovillages... Hieronder vind je een overzicht van de bestaande initiatieven in België.

 

Samenhuizen

Samenhuizen is een relevante en gebruiksvriendelijke oplossing voor de huidige sociale en ecologische uitdagingen. Het combineert gemeenschapsleven met privé-wonen en met een bundeling van materiële en/of energiebronnen. Zo vermindert de milieu-impact van de bewoners. Samenhuizen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waarbij meerdere mensen vrijwillig betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om gedeelde woningen, kangoeroewonen, co-housing, ecodorpen, leefgemeenschappen, woonwerkgemeenschappen, ...

Samenhuizen
De vzw Samenhuizen is een vereniging met het doel deze vormen van gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. Ze hebben een zoekertjespagina, geven advies en informatie en werken op het beleid.
www.samenhuizen.be

Cohousing Projects
Cohousing Projects is een coöperatieve vennootschap die een professionele dienstverlening voor cohousing aanbiedt.  Naast het verlenen van expertise aan groepen, overheden en grondeigenaars, investeren ze in geschikte sites voor het ontwikkelen van cohousing projecten.
www.cohousingprojects.be

 

Community Land Trust

De vzw Community Land Trust koopt gronden aan en beheert ze. Zij stelt zich tot doel er gebouwen te herstellen of op te trekken om families met een laag inkomen toe te laten eigenaar van hun woning te worden. Bovendien stimuleren ze de ontwikkeling van activiteiten, die nuttig zijn voor de wijk.
www.communitylandtrust.wordpress.com

 

Bekijk hier het overzicht van alle deel- en ruilintiatieven in Vlaanderen
(spullen, woning, kennis, mobiliteit, werkruimte, voeding, economische modellen....)

Cohousing Vinderhoute
Cohousing in Vinderhoute. Bron foto: Flickr cc Vormingplus Gent-Eeklo
Print Friendly and PDF