Hoe oké is FSC?

Hoe oké is FSC?

Greenpeace Belgium
geschreven door Greenpeace Belgiumlaatst aangepast op 07/08/2014
OPINIE * Eerst en vooral: er is geen enkel ander certificatiesysteem voor hout uit duurzaam beheerde bossen dat het niveau van FSC benadert. Greenpeace wil helpen om dat hoge niveau te behouden. Het publiceert daarom een nieuw rapport over wantoestanden in de bosbouw van Rusland.

Intacte boslandschappen zijn de laatste ongeschonden longen van onze planeet. Ze herbergen een enorme biodiversiteit. Het ligt Greenpeace zwaar op de maag dat FSC certificaten toekent aan niet-duurzame houtkap in de laatste intacte bossen van deze planeet. Fragmentatie door houtkap is meestal de eerste stap naar de verdere vernietiging van deze bossen voor landbouw- en weidegrond of mijnbouw. De situatie in Rusland is zo dramatisch dat de industrie de meest geschikte bossen voor houtkap in de nabije toekomst volledig leeggeroofd zal hebben. De meest toegankelijke en productieve bossen van de taiga zijn al bijna uitgeput. Daarom trekt de houtkapindustrie nu ook de moeilijk toegankelijke en fragiele bossen van het noorden in. En dat grotendeels goedgekeurd door FSC.

De situatie in Rusland is zo dramatisch dat de industrie de meest geschikte bossen voor houtkap in de nabije toekomst volledig leeggeroofd zal hebben.

Mixed label is dubieus

Dat hout komt op onze markt terecht, onder andere via het ‘mixed’ label van FSC. Dat label staat voor hout dat gecertificeerd en niet-gecertificeerd materiaal vermengt. Meer dan de helft van het hout dat Rusland exporteert, is zo op een of andere manier gelinkt aan FSC. Voor papierproducten en papierpulp is dat volume nog veel groter: respectievelijk ongeveer 90 en 98 procent. Europese landen zoals België kopen behoorlijk grote volumes van deze drie productcategorieën aan. Onze importeurs zouden er dus goed aan doen om FSC hierover te bevragen. Zeker in tijden van toenemende aandacht voor de naleving van de Europese wetgeving op illegale houtinvoer. FSC heeft in Rusland gefaald en moet de situatie zo snel mogelijk rechtzetten. Dat is de eerste stap. Want FSC heeft wel een criterium dat intacte bossen deels beschermt, maar dat is niet expliciet en omvattend genoeg. Greenpeace wil stappen vooruit zien tijdens de algemene vergadering van FSC in Sevilla, die in september doorgaat.

Ook in Congo en Brazilië

Het voorbije jaar publiceerde Greenpeace een reeks rapporten die de goede en slechte kanten van FSC belichten. Daaruit blijkt dat Rusland niet alleen staat. Ook Brazilië en het Congobekken herbergen enorme intacte bossen die bedreigd zijn door slecht of niet gereguleerde en vaak illegale houtkap. FSC kan het zich niet permitteren om dat wit te wassen en moet zich ook hier grondig bezinnen over zijn positie. Niemand zit immers te wachten op nog meer greenwashing in de houtkapsector.