Vandaag staken wij

Vandaag staken wij

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 08/03/2017
Netwerk Bewust Verbruiken staakt mee op 8 maart, de internationale vrouwendag. Vrouwen in alle uithoeken van de wereld organiseren op deze dag immers een grote internationale staking, onder het motto “Solidarity is our weapon”.

Deze actie is een protest tegen het huidige sociale, wettelijke, politieke, morele en verbale geweld tegen vrouwen wereldwijd, van Trump tot IS, van religieuze leiders tot vrouwonvriendelijke politici, van Noord tot Zuid.

Onder het motto ‘solidarity is our weapon’ steken talloze vrouwen – samen met vele mannen - de hand uit naar onze zusters wereldwijd. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en staan los van etniciteit, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing, religie, migratie- of verblijfsstatus, seksuele identiteit, taal, burgerlijke staat, economische status, leeftijd of fysieke beperking.

Als vrouwelijk team zien wij veel duurzame en sociale veranderingen die worden ingezet vanuit vrouwen.

Waarom wij meestaken - Feminisme als survival kit

De internationale vrouwendag is voor ons een eerbetoon aan de vele vrouwen en mannen die hebben gevochten voor onze rechten. Hier in België is er nog steeds geen volledige gendergelijkheid en in veel andere landen moeten vrouwen dagelijks strijden voor hun rechten. Als vrouwelijk team zien wij veel duurzame en sociale veranderingen die worden ingezet vanuit vrouwen. Het potentieel van een feministisch maatschappijmodel reikt immers veel verder dan wat de meeste mensen verstaan onder feminisme. Deze beweging wijst ons bijvoorbeeld op niet-monetaire waardeschepping, inspireert tot andere eigendomsverhoudingen en werkt aan democratische organisatievormen. 

Feministische voortrekkers houden ons met veel humor, creativiteit en moed een spiegel voor die ons alert houdt voor allerhande vormen van onrecht. En dat zullen we hard kunnen gebruiken de komende decennia.

Ook de strijd van onze lidorganisaties Femma rond de combinatie betaalde en onbetaalde arbeid en de campagne Equal Pay Day van het ABVV bieden ons concrete kapstokken om te blijven opkomen tegen onrecht in al haar verschijningsvormen. 

Nog meer inspiratie vind je in Charlie Magazine, en op de Facebook-pagina van International Women's Strike Belgium.

De vele gezichten van onrecht 

Geweld

"Vrouwen zijn vaak het slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld, mensenhandel, seksuele uitbuiting en prostitutie. We eisen een overheid die ernstig werk maakt van preventie van geweld tegen vrouwen, die daders straft en voor adequate opvang zorgt. Wij willen ons veilig voelen op straat. De openbare ruimte is geen plek waar wij op bezoek mogen komen, maar behoort ook ons toe."

Armoede

"We willen dat er werk wordt gemaakt van de precaire situaties van alleenstaande vrouwen en vrouwen uit etnisch-culturele minderheden. We vragen meer en betere kinderopvang, ook voor wie niet voltijds werkt."

Migratie

"De diverse samenleving is een realiteit waar we slim mee moeten omgaan. We vragen om constructieve en effectieve maatregelen en oplossingen om racisme, discriminatie en islamofobie tegen te gaan."

Arbeid & zorg

"Wij willen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen eindelijk gedicht wordt. We vragen een eerlijke verdeling van mannen en vrouwen in raden van bestuur én in de politiek. Een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen van de zorg voor kinderen en ouderen is anno 2017 niet te veel gevraagd. Een uitbreiding van het moederschaps- en vaderschapsverlof is broodnodig. We willen dat de beperking van de inkomensgarantie-uitkering teruggeschroefd wordt."

Beeldvorming & uiterlijk

"We willen een realistische en diverse beeldvorming van vrouwen in de media. De waarde van een vrouw mag niet bepaald worden door de hoeveelheid stof die ze wel of niet draagt. De vrouw, en de vrouw alleen, kan beslissen over haar uiterlijk en welke kledij ze draagt. Haar lichaam is geen zaak van haar man, haar baas, politieke of religieuze leiders en ook niet van Hollywood of de reclamesector."

Hoe kan je meedoen aan de Internationale Vrouwendag?

De organisatoren van de Internationale Vrouwendag stellen enkele manieren voor om actie te voeren. Iedereen vult zelf in op welke manier zij/hij dat wil doen:

  • Staak: je stopt een hele dag met werken, zorgen, huishoudelijke taken uitvoeren.
  • Staak deeltijds: je staakt het werk voor een aantal uren.
  • Betoog, kom op straat, loop rond met een slogan, zet een stakingspiket op voor je huis of je werkplek.
  • Stel een out of office-reply in met een duidelijke boodschap. Bijvoorbeeld: “Ik staak vandaag".
  • Boycot bedrijven die seksistische boodschappen uitsturen of hun vrouwelijk personeel slecht behandelen.
  • Hang een gepersonaliseerde vlag uit je raam of draag een rouwband.
  • Post een foto van je stakende zelf en deel hem op twitter, instagram en facebook met de hashtag #internationalwomensstrike @womensstrikebelgium.
  • Verzin zelf een actie die bij je past.
  • Zet jezelf en andere vrouwen vandaag extra in de (eerlijke) bloemetjes!

Laat van je horen! 
https://www.facebook.com/events/644185865706013/