Wat als we allemaal één warmtepomp installeren?

Wat als we allemaal één warmtepomp installeren?

Frank De Lannoit
geschreven door Frank De Lannoitlaatst aangepast op 21/12/2018
De warmtepomp een dure oplossing voor het CO2-probleem? De warmtepomp wordt de laatste maanden gepropageerd als dé oplossing van het CO2-probleem. Zowel het beperken van aardgas als ook het reduceren van de CO2-uitstoot kloppen in deze redenatie niet. Ik zal uitleggen waarom.
Deze zogenaamde energiemix is afhankelijk van de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijzen en bestaat op dit moment voor 29.6% uit fossiele, en 49,9% kernenergie, het restant is ‘overig’ (7.6%) biomassa en hernieuwbaar (12.9%).
Aangezien de kerncentrales gaan sluiten, ontstaat een tekort aan capaciteit

Een gemiddeld huishouden van 4 personen in een rijwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4.120 kWh [CBS]. Een warmtepomp voegt daar een elektriciteitsverbruik van ca. 4.850 kWh aan toe, met andere woorden, de elektrische energiebehoefte voor zo’n huishouden stijgt met meer dan 100%!!

Om deze extra energie te produceren is extra elektrische energie nodig. Mocht u denken dat zulks met zonnepanelen op uw dak lukt… 16 panelen (het dak ligt nu vol!) zijn goed voor ca. 4.400 kWh, dus linksom of rechtsom, de energiebehoefte van 8.970 kWh komt grotendeels NIET van uw dak!

‘Grijze’ stroom komt in België uit drie soorten energiebronnen: gas-, kolengestookte elektriciteitscentrales en kernenergie. Deze zogenaamde energiemix is afhankelijk van de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijzen en bestaat op dit moment voor 29.6% uit fossiele, en 49,9% kernenergie, het restant is ‘overig’ (7.6%) biomassa en hernieuwbaar (12.9%).

Aangezien de kerncentrales gaan sluiten, ontstaat een tekort aan capaciteit, waarvan velen denken dat deze missende 49,9% ingevuld gaat worden door ‘schone’ energie (op dit moment is dat 20,5% officieel, werkelijk ‘groen’ is slechts 12.9%). Biomassacentrales overwegen nu over te stappen op het verbranden van hout uit landen als Canada. Een volstrekt onrendabele gesubsidieerd) energieopwekking die bovendien gebaseerd is op een boekhoudkundige truc. De CO2 die vrijkomt bij de houtverbranding wordt namelijk ‘alvast’ verdisconteerd met de CO2-opname van een boom die nog geplant moet worden. Zolang hout niet net zo snel groeit als brandt blijft dit een boekhoudkundige truc. Bovendien ligt de CO2-uitstoot van hout 10% hoger dan die van steenkool.

Door de warmtepomp wordt nog eens een extra tekort gecreëerd dat onmogelijk ook nog ingevuld kan worden door ‘schone’ energie. Het meest waarschijnlijk is dat deze energie aanvankelijk geïmporteerd zal worden vanuit Frankrijk (kernenergie) of Duitsland (bruinkolenenergie en in de zomer een beetje groen) en uiteindelijk door de bouw van extra gascentrales. Helaas heeft u de warmtepomp hoofdzakelijk nodig in de winter, het moment waarop zonnepanelen nog maar 5% capaciteit hebben…
Gaat de CO2-uitstoot omlaag na de introductie van de warmtepomp?

Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat er een forse toename in elektrische energiebehoefte ontstaat. De bespaarde CO2 van uw verwarmingsketel komt nu uit de elektriciteitscentrale.

De elektriciteit die je gaat gebruiken voor je warmtepomp (voor verwarming) zal sowieso donkergrijs/zwart zijn, daarmee bedoel ik dat je stroom op de "donkere winterdagen " , waar je dus de grootste warmtevraag hebt, vaak niet hernieuwbaar geproduceerd zal worden, omdat op dat moment (dreigend stroomtekort) alle centrales (aardgas/steenkool/nucleair) gaan moeten bijspringen. Ook al heb je op jaarbasis een groenestroomgarantie, (= abonnement met garantie van levering van groene stroom), dan nog zal de stroom op die moment donkergrijs zijn, en in de zomer vooral groen, waarbij men de geproduceerde zonnestroom aan de straatstenen niet kwijt kan.
Waar ik toe wil komen is dat je de stroom die je op dat moment gebruikt, opgewekt zal zijn aan een zeer slecht rendement (ong 65% van de primaire brandstof gaat verloren als rendementsverlies in de centrales, denk aan de grote koeltorens naast alle centrales, die warmte hadden we beter kunnen gebruiken, want jij wilt net die warmte in je huis). Het is dan nog altijd beter dat je fossiel aan een beter rendement thuis verbrand, dan heb je tenminste nog iets aan je warmteverliezen van de ketel zelf  (hier komen WKK-ketels mogelijks om het hoekje kijken als beter alternatief).
Een aardgasketel draait idd op fossiel, maar aan een zeer behoorlijk rendement (condensatie vlgs huidige rekenmethode vaak aan 106-108 % rendement) .
Is de entree van warmtepompen uitvoerbaar?

Stelt u zich eens voor: in Vlaanderen 3.5 miljoen- huishoudens dienen te voorzien worden van een warmtepomp. Als men rekent met 180 werkbare dagen in de bouw en een uitvoeringstijd van 20 jaar (3600 werkbare dagen), dan zullen dus 972 warmtepompen PER DAG geïnstalleerd moeten worden om over 20 jaar de klus geklaard te hebben! Uitgangspunt zou dan zijn dat de aanleg van één warmtepomp één dag duurt… en dat is zeker niet het geval.
Een bijkomend probleem is de verzwaring van het elektriciteitsnet. Door de veel grotere belasting per huishouden van het net, zal dit op alle plekken waar warmtepompen worden geïntroduceerd ook dubbel zo zwaar uitgevoerd moeten worden!

Zijn warmtepompen betaalbaar?
Wat kost de installatie van een warmtepomp? Als u tussen de regels door leest op de verschillende website, lijken de kosten nog mee te vallen met ‘maar’ €7.500,- tot €12.500,-. Het addertje zit onder ‘hoe goed is je woning geïsoleerd’… want wellicht maar 5% van het huidige woningbestand voldoet aan die norm. HR++ glas overal, gevels volledig geïsoleerd, een ventilatiesysteem, kortom, het huis dient zo ongeveer luchtdicht verpakt te worden en voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem om nog wat frisse lucht naar binnen te krijgen. Daarnaast werkt het systeem met temperaturen van zo rond de 35 graden waardoor radiatoren dienen aangepast te worden, vloerverwarming aangelegd etc etc. De totale kosten lopen dan al snel op.
En woont u dan comfortabel? Bij temperaturen onder de 0 graden werkt ook de warmtepomp beduidend minder, gaat het echt hard vriezen dan zal het een wonder heten wilt u het huis nog tot 18 graden kunnen verwarmen. Legio voorbeelden van inmiddels mislukte projecten zijn er terug te vinden op internet.
Is de warmtepomp terug te verdienen?

De site rekent u netjes voor dat u binnen 10 tot 12 jaar uw ‘investering’ heeft terugverdiend. Dat is gebaseerd op een bedrag van 12.000,- helaas. Dan is het nog maar de vraag wat de technische levensduur is van de installatie. Premie en subsidie 2018 warmtepomp
Het linkse politieke spectrum ziet inmiddels de bui hangen. Met andere woorden: wie zal die zelf bedachte klimaathysterie betalen?
Resumerend: in essentie is de warmtepomp een enorm kostbare operatie om de CO2-uitstoot en het gasverbruik in Vlaanderen te minderen.
Warmtepompen verhogen netto juist de CO2-uitstoot met het gasverbruik op een andere plek- de nieuwe elektriciteitscentrales
Ook al leg je je dak vol met PV, waardoor je op jaarbasis een nulverbruik hebt, dan nog zal je in de winter zeer veel afnemen om je Wp te laten draaien, en in de zomer zeer veel terugsteken, alweer, ik heb het al in zovele posts gezet: leve de netonbalans!
https://grassroots-energie.blogspot.com/
*bronnen: warmtepomp-info.nl/kosten-warmtepomp/ https://www.ikgabouwen.be/de-voor-en-nadelen-van-de-warmtepomp-een-handi... https://www.centraleverwarmingcv.be/warmtepomp/premie dagelijksestandaard.nl

Warmtepompen verhogen netto juist de CO2-uitstoot met het gasverbruik op een andere plek- de nieuwe elektriciteitscentrales #BeterLeefmilieu# De7deDag# wardbosmans# gryffroy# pascaldendooven#transitie#

Uit bovenstaande kunt u al afleiden dat er een forse toename in elektrische energiebehoefte ontstaat. De bespaarde CO2 van uw verwarmingsketel komt nu uit de elektriciteitscentrale.
Gaat de CO2-uitstoot omlaag na de introductie van de warmtepomp?
Het linkse politieke spectrum ziet inmiddels de bui hangen. Met andere woorden: wie zal die zelf bedachte klimaathysterie betalen?
Warmtepompen verhogen netto juist de CO2-uitstoot met het gasverbruik op een andere plek- de nieuwe elektriciteitscentrales