Beleidsplan 2021-2025

Zoals elke organisatie uit het sociaal-culturele middenveld, baseert ook Netwerk Bewust Verbruiken haar activiteiten en werking op een langetermijnbeleidsplan. Daarin staan de dromen, doelstellingen en activiteiten die we gedurende een periode van vijf jaar nastreven. Op deze pagina lees je meer over onze doelstellingen voor de periode 2021-2025.

 

Between the unsustainable extremes of overconsumption and material poverty lays fair sharing and sufficiency, which is about using ‘enough’ for humans to flourish without compromising the stability of the biosphere.
(J.H. Sprangenberg)

Hoeveel is genoeg? 

Deze beleidsperiode hangen we op aan 'sufficiëntie' of de strategie van het genoeg.

Sufficiëntie betekent genoeg, voldoende, gepast. Het is niet te weinig en niet te veel. Sufficiëntie start met de vraag: wat hebben we nodig opdat iedereen een goed leven zou hebben? Een sufficiëntiestrategie streeft naar een rechtvaardige verdeling, zodat iedereen toegang heeft tot voldoende middelen om aan zijn/haar behoeftes te voldoen. Ze versterkt de positie van mensen in armoede en beperkt overconsumptie.

Binnen het transitiedenken worden verschillende strategieën onderscheiden: ‘efficiëntie’, ‘consistentie’ en ‘sufficiëntie’. Terwijl efficiëntie focust op het maximaal benutten van hulpbronnen en consistentie op de continue doorstroming van grondstoffen (geen afval meer maar een voortdurende herwaardering), focust sufficiëntie op wat mensen nodig hebben. 

Een sufficiëntiestrategie op wereldschaal is gericht op een vermindering en vertraging van het grondstoffen- en energieverbruik van de geïndustrialiseerde landen. Sufficiëntie wil de vraag naar goederen en diensten in deze landen reduceren. Gezien ons huidige economisch systeem volledig gebaseerd is op een constant groeiende omzetting van grondstoffen in goederen en diensten, zal dit een ferme uitdaging vormen voor de huidige economische structuren en mechanismen en hun legitimiteit in vraag stellen.

 

Doelstellingen 

Netwerk Bewust Verbruiken noteerde vier hoofddoelstellingen voor 2021-2025:

Agendasetting

Bewust Verbruiken vertelt een wervend verhaal om de link tussen sufficiëntie en het goede leven op de publieke agenda te krijgen. 

Community van veranderaars

Netwerk Bewust Verbruiken bouwt een open community rond sufficiëntie waar veranderaars en mogelijkmakers elkaar ontmoeten.  

Niche-management 

Netwerk Bewust Verbruiken versterkt pioniers die toegankelijke en duurzame praktijken opzetten rond minder materiële consumptie. 

Een effectieve, wendbare organisatie

Netwerk Bewust Verbruiken is een professionele, duurzame en impactvolle organisatie. 

  

Lees meer

Benieuwd hoe we tot dit beleidsplan kwamen, of welke concrete activiteiten we de komende jaren plannen?

Hier kun je ons beleidsplan 2021-2025 inkijken