Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen.

 

Netwerk Bewust Verbruiken in het kort

Een eenvoudige en duurzame levensstijl, dat is waar Netwerk Bewust Verbruiken vzw in gelooft. Daarom zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Plezant, goedkoop én een plus voor het milieu. Bekijk hier een voorstellingsfilmpje, gemaakt door Socius.

 

Missie 

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt.
 

Netwerk van organisaties

Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk. Zowel kleinere organisaties als Samenhuizen, Wervel of Velt tot internationale spelers als WWF en Oxfam Wereldwinkels. Netwerk Bewust Verbruiken stimuleert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende lidorganisaties.
Bekijk hier het overzicht van lidorganisaties

 

Projecten en vormingen

Via thematische campagnes, projecten, standenwerking en vormingen willen we volwassenen inspireren en motiveren om op een milieuvriendelijkere, eenvoudigere manier te gaan leven. Ons bekendste project is Repair Cafés.
Bekijk hier het overzicht van onze projecten
Bekijk hier het overzicht van onze vormingen

 

Website, nieuwsbrief en sociale media

Netwerk Bewust Verbruiken wil consumenten informeren, sensibiliseren en activeren.... zowel offline als online. Toch laten we ons minstens zo graag inspireren door anderen. Ook individuen en organisaties kunnen artikels schrijven op deze communitysite, en op die manier meebouwen aan een groene online community. Dat community-verhaal zetten we verder op Facebook, Twitter en Pinterest. Daarnaast is er nog de goede oude nieuwsbrief, die we op geregelde tijdstippen per e-mail versturen.

 

Beleidsplan 2016-2020

Zoals elke organisatie uit het sociaal-culturele middenveld, baseren wij onze werking op een zelf geschreven beleidsplan. Daarin staan de dromen, doelstellingen en activiteiten die we gedurende een periode van vijf jaar nastreven.
Download hier het beleidsplan 2016-2020

 

Ontstaan Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken ontstond in 1998, in de schoot van OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. Het doel van dit nieuwe netwerk was een gezamelijk antwoord te kunnen bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. Een groot aantal consumenten-, noordzuid- en milieuorganisaties sprongen op de kar. Sinds het jaar 2000 organiseert Netwerk Bewust Verbruiken campagnes en projecten rond duurzame consumptie. In 2005 werd onze organisatie door de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen) erkend als sociaal-culturele beweging. In 2013 werden we met het project Repair Café genomineerd voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk, in 2014 wonnen we deze prijs.

 

Wie doet wat?

We voeren onze projecten en campagnes uit in werkgroepen, waar naast het kernteam ook lidorganisaties, partners, stagiairs en vrijwilligers aan kunnen bijdragen.

Het kernteam

 • Inez Louwagie: Innovatiemedewerker en projectmedewerker Repareren. Mail Inez
 • Sofie Vanblaere: Communicatie- en persmedewerker en projectmedewerker Simplify Life. 02/ 894 46 15. Mail Sofie
 • Wendy Heymans: Administratief verantwoordelijke en vormingen. 02/ 894 46 15. Mail Wendy
 • Barbara Janssens: Coördinator en en projectmedewerker Op Wielekes 02/894 46 19. Mail Barbara 
 • Eva van Velzen: Projectmedewerker repareren en Burgerschool. Mail Eva 

Raad van bestuur 

 • Patrick De Ceuster (Wervel): voorzitter
 • Emelie Heller (Velt): secretaris / vervanging Karen Janssen
 • Jeffrey Matthijs (Autodelen.net): penningmeester
 • Katharina Beelen (Vredeseilanden)
 • Chris Crabbé (Gezinsbond)
 • Angelo Meuleman (Taxistop)
 • Bruno Verbeeck (Ecolife)
 • Lieven Dhondt (Wij delen vzw)
 • Soetkin Bulcke (onafhankelijk)
 • Maarten Crivits (onafhankelijk)
 • Karen Schilders (onafhankelijk)

 

Netwerk Bewust Verbruiken is lid van

 • Vlaanderen Circulair: het Vlaams Transitienetwerk voor Duurzaam Materialenbeheer, www.plan-c.eu
 • Bond Beter Leefmilieu vzw: de federatie van 150 milieu- en natuur- verenigingen in Vlaanderen, www.bblv.be
 • 11.11.11.: koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, www.11.be
 • Klimaatcoalitie: klimaatplatform van 70 Belgische verenigingen, www.klimaatcoalitie.be
 • The Shift: het verzamelpunt voor duurzaamheid in België, www.theshift.be

 

Prijzen en nominaties

 • Op Wielekes ontving in 2015 de Prijs van het Fonds Delhaize Group, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fietsdeelsysteem voor kinderen in Ledeberg werd verkozen als voorbeeldlaureaat uit een reeks projecten die de sociale cohesie van gemeenschappen bevorderen.
 • Repair Café werd in 2013 en 2014 genomineerd voor de Prijs Voor het Vrijwilligerswerk, een initiatief van de Verenigde Verenigingen en Vlaanderen in Actie. In 2014 haalden we de prijs ook effectief binnen. Een hele opsteker voor de - op dat moment - 1000 vrijwilligers die zich inzetten bij de organisaties van Repair Cafés overal in het land.