Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen.
© Netwerk Bewust Verbruiken

 

Netwerk Bewust Verbruiken in het kort

Een eenvoudige en duurzame levensstijl, dat is waar Netwerk Bewust Verbruiken vzw in gelooft. Daarom zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Plezant, goedkoop én een plus voor het milieu. Bekijk hier een voorstellingsfilmpje, gemaakt door Socius.

 

Missie 

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt. Rond deze waarden willen we mensen activeren. Zo bouwen we aan nieuwe vormen van burgerschap, gebaseerd op solidariteit.

Onze projecten streven naar het uitsluiten van uitsluiting. We proberen iedereen aan boord te krijgen en te houden. Omdat dit geen evidentie is en voortdurende aandacht en bijschaven vergt, vinden we het belangrijk om aan dit streven een meer zichtbare plaats te geven binnen onze werking. We zetten hier actief op in, door programma’s te ontwikkelen rond sociale inclusie, aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van onze activiteiten, en onze beeldvorming kritisch te bevragen.

 

Solidariteit in een superdiverse samenleving

We gaan ervan uit dat solidariteit en diversiteit elkaar versterken. We beogen geen solidariteit die is beperkt tot een homogene groep van gelijkgestemden, maar een solidariteit die sociale, economische en culturele grenzen overstijgt. We geloven in de kracht van superdiversiteit, als bron van originele kruisbestuivingen en verrassende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

Netwerk van organisaties

Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk. Zowel kleinere organisaties als Samenhuizen, Wervel of Velt tot internationale spelers als WWF en Oxfam Wereldwinkels. Netwerk Bewust Verbruiken stimuleert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende lidorganisaties.
Bekijk hier het overzicht van lidorganisaties

 

Projecten en vormingen

Via thematische campagnes, projecten, standenwerking en vormingen willen we volwassenen inspireren en motiveren om op een milieuvriendelijkere, eenvoudigere manier te gaan leven. Ons bekendste project is Repair Cafés.
Bekijk hier het overzicht van onze projecten
Bekijk hier het overzicht van onze vormingen

 

Website, nieuwsbrief en sociale media

Netwerk Bewust Verbruiken wil consumenten informeren, sensibiliseren en activeren.... zowel offline als online. Toch laten we ons minstens zo graag inspireren door anderen. Dat community-verhaal zetten we verder op Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast is er nog de goede oude nieuwsbrief, die we maandelijks per e-mail versturen.

 

Beleidsplan 2016-2020

Zoals elke organisatie uit het sociaal-culturele middenveld, baseren wij onze werking op een zelf geschreven beleidsplan. Daarin staan de dromen, doelstellingen en activiteiten die we gedurende een periode van vijf jaar nastreven.
Download hier het beleidsplan 2016-2020

 

Ontstaan Netwerk Bewust Verbruiken

In 2000 lanceerde Netwerk Bewust Verbruiken zijn zijn eerste campagnes en projecten rond duurzame consumptie als netwerk van consumenten-, Noord-Zuid- en milieuorganisaties. De kiemen daarvoor werden in 1998 al geplant in de schoot van het toenmalige Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO, sinds 2015 vervangen door de organisatie voor consumentenbescherming BV-OECO).

In 2005 werd onze organisatie door de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen) erkend als sociaal-culturele beweging. In 2013 werden we met het project Repair Café genomineerd voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk, in 2014 wonnen we die prijs.

 

Wie doet wat?

We voeren onze projecten en campagnes uit in werkgroepen, waar naast het kernteam ook lidorganisaties, partners, stagiairs en vrijwilligers aan kunnen bijdragen.

Het kernteam

Raad van bestuur 

 • Karen Schilders (onafhankelijk) Voorzitter
 • Chris Crabbé (consumentenwerking lidorganisatie Gezinsbond) Penningmeester
 • Stefanie De Puydt (lidorganisatie Autodelen.net) Secretaris
 • Sarah Van Riel (onafhankelijk)
 • Soetkin Bulcke (onafhankelijk)
 • Katherina Beelen  (Noordwerking lidorganisatie Vredeseilanden/ Rikolto )
 • Eva Brumagne (Algemeen directeur lidorganisatie Femma)
 • Hannes van den Eeckhout  (lidorganisatie Boeren en Buren)
 • Emmanuel Steyaert, (bestuurder lidorganisatie LETS vlaanderen)
 • Tom Wouters (stafmedewerker beleid De Kringwinkel lidorganisatie Komosie)
 • Frank Deblock (onafhankelijk)
 • Gert Linthout ( onafhankelijk)
 • Isabelle Theunissen (onafhankelijk )
 • Pieter-Jan Van de Velde (onafhankelijk)

 

Netwerk Bewust Verbruiken is lid van

 

Prijzen en nominaties

 • Op Wielekes ontving in 2015 de Prijs van het Fonds Delhaize Group, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fietsdeelsysteem voor kinderen in Ledeberg werd verkozen als voorbeeldlaureaat uit een reeks projecten die de sociale cohesie van gemeenschappen bevorderen.
 • Repair Café werd in 2013 en 2014 genomineerd voor de Prijs Voor het Vrijwilligerswerk, een initiatief van de Verenigde Verenigingen en Vlaanderen in Actie. In 2014 haalden we de prijs ook effectief binnen. Een hele opsteker voor de - op dat moment - 1000 vrijwilligers die zich inzetten bij de organisaties van Repair Cafés overal in het land.