Netwerk Bewust Verbruiken

 

Netwerk Bewust Verbruiken in het kort

Een eenvoudige en duurzame levensstijl, dat is waar Netwerk Bewust Verbruiken vzw in gelooft. Daarom zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Plezant, goedkoop én een plus voor het milieu. Bekijk hier een voorstellingsfilmpje, gemaakt door Socius.

 

Missie 

Netwerk Bewust Verbruiken werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.

Netwerk Bewust Verbruiken stelt overconsumptie in vraag. We kiezen voor een samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is. In de plaats willen we een economie vormgeven die welzijn centraal zet. Onder de noemer 'sufficiëntie' kiezen we resoluut voor beter in plaats van meer.

We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief. Onze campagnes en activiteiten stimuleren het langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en delen van spullen.

 

Solidariteit in een superdiverse samenleving

Netwerk Bewust Verbruiken streeft naar het uitsluiten van uitsluiting. We proberen iedereen aan boord te krijgen en te houden, ontwikkelen en delen onze kennis omtrent sociale inclusie, hebben aandacht voor de toegankelijkheid van onze activiteiten en gaan kritisch om met beeldvorming. 

We gaan ervan uit dat solidariteit en diversiteit elkaar versterken. Onze solidariteit is niet beperkt tot een homogene groep van gelijkgestemden, maar overstijgt sociale, economische en culturele grenzen. We geloven in de kracht van superdiversiteit als bron van originele kruisbestuivingen en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

Netwerk Bewust Verbruiken is lid van

Wie lid is van Netwerk Bewust Verbruiken vind je op deze pagina
Als organisatie is Netwerk Bewust Verbruiken op haar beurt lid van: 

 

Prijzen en nominaties

  • Op Wielekes ontving in 2015 de Prijs van het Fonds Delhaize Group, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fietsdeelsysteem voor kinderen in Ledeberg werd verkozen als voorbeeldlaureaat uit een reeks projecten die de sociale cohesie van gemeenschappen bevorderen.
  • Repair Café werd in 2013 en 2014 genomineerd voor de Prijs Voor het Vrijwilligerswerk, een initiatief van de Verenigde Verenigingen en Vlaanderen in Actie. In 2014 haalden we de prijs ook effectief binnen. Een hele opsteker voor de (op dat moment) 1.000 vrijwilligers die zich inzetten bij de organisaties van Repair Cafés overal in het land.
  • In 2019 nomineren VRT en Van Dale 'Babytheek' als Woord van het Jaar 2019; uiteindelijk werd 'winkelhieren' (lokale handelaars steunen) het woord van het jaar. Daar waren we ook blij mee...