Schrijf mee!

community website Netwerk Bewust Verbruiken

Elkaar informeren en inspireren rond een groene levensstijl, daar draait het om op deze website. Denk je een boeiende bijdrage te kunnen leveren rond duurzaam leven, consumanderen of consuminderen? Dan ben je van harte welkom om artikels te maken.

Het thema van deze website is duurzaam consumeren. Daaronder verstaan we consuminderen (delen, ruilen, herstellen...) en consumanderen (duurzame spullen kopen, bio, eco, fairtrade, energiezuinig...). Alle artikels hebben op de één of andere manier een link met dit thema. Dat kan een nieuwtje uit binnen- of buitenland zijn, de aankondiging van een evenement, praktische tips, de bespreking van een boeiend initiatief of adresje, een boek dat je anderen wil aanraden....