Bewegingen sturen open brief naar cultuurminister Sven Gatz

Bewegingen sturen open brief naar cultuurminister Sven Gatz

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 10/02/2015
De Vlaamse overheid investeert in Netwerk Bewust Verbruiken, net als in vele andere sociaal-culturele verenigingen. We roepen minister van Cultuur Sven Gatz op om dit verder te blijven doen. Samen met 29 sociaal-culturele bewegingen dienden we vorige week een financieel behoefteplan in. 29 plannen vol ambitie, innovativiteit en vooral goesting om van Vlaanderen een nog betere plek te maken.

We schreven gezamenlijk onderstaande brief met de vraag aan minister Gatz om werk te maken van een actieve democratie en een bewegingsvol Vlaanderen. Onze werking en ambities zijn vandaag relevanter dan ooit. Hun financiering is dat al vele jaren niet meer.

 

Mijnheer de minister, tijdens de vorige beleidsperiode werden afspraken gebroken. De helft van onze organisaties krijgt zelfs niet wat door parlement en regering collectief werd aangegeven als een absoluut minimum om een werking te ontplooien. Onze werking en ambities zijn vandaag relevanter dan ooit. De financiering is dat al vele jaren niet meer.

Beste minister,

Vandaag ontving u 29 financiële behoefteplannen van de door u erkende en positief beoordeelde sociaal-culturele bewegingen. Dat zijn 29 plannen vol ambitie, innovativiteit en vooral goesting om van Vlaanderen een nog betere plek te maken. Bewegingen schoppen de samenleving een geweten en zijn de graadmeter van een gezonde democratie. We maken taboes bespreekbaar, we lanceren nieuwe trends en  we nodigen mensen uit om hun stem te laten horen en zich te engageren in het maatschappelijke debat. Onze werking en ambities zijn meer dan ooit actueel en relevant. Onze financiering is dat al vele jaren niet meer. Het water staat ons aan de lippen. We vragen u daarom in ons te investeren.

Aan het einde van de vorige beleidsperiode ontvingen alle bewegingen minder subsidies uit het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk dan werd voorgesteld door de bevoegde adviescommissie. Nochtans volgde de minister het advies, maar besliste ze om dit advies slechts binnen de perken van de kredieten uit te voeren. Hierdoor dook de helft van de organisaties zelfs onder de decretale minimumdrempel. We hoorden toen ook nog een perspectief, op later, misschien zou het twee jaar later wel lukken om de beslissing beter uit te voeren. Dit stemde ons nog een beetje hoopvol. Maar het mocht niet zijn.

We weten dat deze voorgeschiedenis u ertoe aanzette om in 2015 niet bijkomend op de bewegingen te besparen en waarderen dit. Maar voor de volgende jaren is een verdere rechtzetting echt noodzakelijk. En ja, wij weten ook dat de financiële context waarbinnen we onze vraag stellen moeilijk ligt. Het sociaal-cultureel werk heeft het afgelopen decennium zijn beleidsperiodes telkens zien starten in budgettair moeilijke jaren. U gaf ook aan dat u op zoek bent naar andere mogelijkheden van financiering, naar een aangepast kader voor onze werking,…

Wij kennen het om creatief om te gaan met budgetten en het onderste uit de kan te halen. Ook wij doen al jarenlang onze uiterste best om een goede diversiteit te behouden in onze bronnen van financiering. Dit doen we enerzijds omdat het niet anders kan: de toegekende enveloppes bij de bewegingen zijn immers erg beperkt. Anderzijds omdat wij als bewegingen nood hebben aan een diverse portefeuille om ons -zowel ten opzichte van de markt, als de overheid en de burger- ten volle kritisch en innovatief te kunnen ontwikkelen.

Mijnheer de minister, de vorige beleidsperiode werden de afspraken dus gebroken: de helft van ons krijgt zelfs niet wat door parlement en regering collectief werd aangegeven als een absoluut minimum om een werking te ontplooien. Wij lieten de hoofden echter niet hangen,  gingen vol ambitie aan de slag én met resultaat. Onze campagnes wonnen prijzen in binnen- en buitenland en onze praktijken verbluften velen. We zagen resultaat, maar weten dat wij veel meer en nog beter kunnen.

We vragen u de gemaakte afspraken na te komen. Om de geschetste ambities in de financiële behoefteplannen een kans te geven, om te doen wat uw voorgangers beloofden: investeren in pittig, bewegingsvol Vlaanderen en Brussel. Om voor de volgende beleidsperiode, eventueel in fasen, een tastbaar perspectief te creëren voor de sociaal-culturele bewegingen.

We staan opnieuw op een kantelpunt. Het moment waarop u Vlaanderen en Brussel kan laten kennismaken met de drive en de maatschappelijke vooruitgangsfilosofie waar wij als bewegingen voor staan. Honoreer de adviezen van de commissie die u aanstelt om onze financiële behoefteplannen te beoordelen en laat de financiële context  u niet verleiden tot minder dan deze ambitie. We vragen u, grijp deze kans  en creëer mogelijkheden om  bewegingen in Vlaanderen te laten groeien.

Minister,

Honoreer de adviezen van de door u aangestelde adviescommissie
Respecteer de decretale minimumsubsidie
Creëer perspectief voor een bewegingsvol Vlaanderen
Maak extra financiële ruimte voor de erkenning van nieuwe collega’s (Bewegingen)
Wij staan klaar om er ook de volgende jaren weer volledig voor te gaan, geef ons deze kans.

Hoogachtend,

Beweging tegen Geweld – Zijn ,  Bond zonder Naam, Climaxi, De Maakbare Mens, De Wakkere Burger, Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA), Fairfin, Get Basic, ORBIT vzw, Kif Kif, Koerdisch Instituut, Liga voor Mensenrechten, LINC , Merhaba, Mobiel 21, Netwerk Bewust Verbruiken, Onafhankelijk Leven, Pax Christi Vlaanderen, Ryckevelde, Samenhuizen, Toemeka, Hand in Hand tegen racisme, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Voedselteams, Vrede, Vredesactie, Waerbeke, Welzijnszorg, Wervel, Zicht op Cultuur² - de sociaal-culturele beweging van slechtziendenen Blinden Platform Vlaanderen (SBPV), zij-kant – de progressieve vrouwenbeweging, FOV- federatie sociaal-cultureel werk.