Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,... zijn alom aanwezig in onze maatschappij.