Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

"Veel burgers dromen niet enkel van een betere toekomst, ze willen er ook deel van uitmaken", schrijft Tine Hens. Ze verenigen zich in burgerinitiatieven en komen met originele oplossingen voor de huidige klimaatproblemen. Lokale initiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,... zijn alom aanwezig. In deze rubriek verzamelen we inspirerende burgerinitiatieven en tips om zelf een project op te starten!