Het Grote Repareeronderzoek

Het Grote Repareeronderzoek

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 29/05/2019
Laat jij jouw kapotte spullen repareren? Met Het Grote Repareeronderzoek wil Netwerk Bewust Verbruiken de knelpunten en drempels in kaart brengen die je als consument ervaart wanneer je iets wilt (laten) repareren.

Netwerk Bewust Verbruiken voert een langlopend onderzoek naar de houding van Vlamingen ten opzichte van repareren: het Grote Repareeronderzoek. Ben jij een handige hersteller? Wanneer gaat je herstelling fout? Laat jij jouw kapotte spullen repareren of kies je voor vernieuwen? Met dit onderzoek luisteren we uitgebreid naar jouw ervaringen en brengen we in kaart welke knelpunten en drempels mensen ervaren wanneer ze overwegen om iets te (laten) repareren. Met steun van Vlaanderen Circulair.

Waarom?

Spullen produceren heeft een grote milieu- en klimaatimpact. Reparatie speelt een cruciale rol in het verlengen van de levensduur van spullen en is dus één van sleutels in het tegengaan van milieuschade en klimaatopwarming. Daarom willen we onderzoeken hoe we reparatie kunnen stimuleren. We testen de repareerbaarheid van spullen en bevragen mensen over de knelpunten die ze ondervinden wanneer ze iets willen (laten) repareren.

Met dit onderzoek willen we de knelpunten en drempels in kaart brengen die je ervaart wanneer je iets wil (laten) repareren

Aanpak

1. Duizend Vlamingen over repareren 

In opdracht van Netwerk Bewust Verbruiken deed het onderzoeksbureau iVOX een online enquête over reparaties. De enquête is uitgevoerd in november 2018 bij een groep van 1.000 Vlamingen, representatief voor de hele Vlaamse bevolking in hun diversiteit volgens geslacht, leeftijd en diploma. Opvallend resultaat: volgens 86% van de ondervraagden moet het makkelijker worden om kapotte spullen te repareren.

2. Diepgaande bevraging  

In november 2018 startten we ook een intensief, langdurig onderzoek bij een groep mensen die zich vrijwillig had aangemeld voor Het Grote Repareeronderzoek. Van die groep hebben 50 mensen volgehouden meegewerkt tot en met mei 2019. De deelnemers vertellen ons welke ervaringen ze opdoen met voorwerpen die stuk gaan, welke afwegingen ze maken wanneer ze beslissen om iets al dan niet te (laten) repareren. Zo kunnen we in kaart welke producten welke successen mensen ervaren, welke hindernissen ze ervaren, wat een reparatie in de hand werkt, wat de gemiddelde kostprijs van een reparatie is enz.

Hoe gingen we tewerk? Maandelijks kregen de deelnemers een uitnodiging om hun verslag van de maand in te geven. In de loop van de onderzoeksperiode voerden we drie telefoongesprekken met hen, om hen uit te vragen over hun ervaringen of om specifieke data te verzamelen over een geregistreerde reparatie.  

De finale - zomer 2019

In de slotfase van Het Grote Repareeronderzoek zijn deelnemers welkom op co-creatie sessies met reparateurs en producenten. In die sessies verzamelen we oplossingen voor de hindernissen die gebruikers-reparateurs ervaren. De aanbevelingen en pionierservaringen zetten we dan om in tips voor andere gebruikers, zodat we meer gebruikers bewust kunnen maken van reparatiemogelijkheden. 

 

Het Grote Repareeronderzoek is de roepnaam van het project 'Repairable'. Dat is een project van Netwerk Bewust Verbruiken in samenwerking met Vlaanderen Circulair