Netwerk Bewust Verbruiken zoekt bestuurders

Netwerk Bewust Verbruiken zoekt bestuurders

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 17/01/2018
Op 13 maart 2018 verkiest de Algemene Vergadering van het Netwerk Bewust Verbruiken vzw een nieuwe Raad van Bestuur. Een deel van de bestuurders wordt voorgedragen door de lidorganisaties, maar er zijn ook plaatsen voor externe kandidaten. We zoeken enthousiaste mensen met een open geest die eenvoudiger en duurzaam leven en onze organisatie een warm hart toedragen en de uitbouw van onze werking willen ondersteunen met hun eigen kijk. Hieronder verneem je wat we precies van je verwachten.
Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken is een erkende socio-culturele beweging. We inspireren en activeren mensen tot een eenvoudige en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe aankopen in vraag. Onze activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen van spullen. Ze focussen op welzijn in plaats van welvaart en maken een sociale en ecologische samenleving toegankelijker. Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Daarnaast dagen we de publieke opinie uit om samen ons waardepatroon te oriënteren naar wat gelukkig maakt.

Als kandidaat bestuurder van netwerk bewust verbruiken heb je:

Voeling met onze missie;
Voeling en/ of ervaring met een of meerdere van onze thema’s:

 • Sociaal-culturele sector, milieubeweging of noord-zuidbeweging
 • Consumenten / consumptie
 • Duurzame ontwikkeling
 • Visievorming, beleidsplanning of algemeen beleid
 • Financieel beleid of kwaliteitszorg
 • Fondsenwerving

Vaardigheden

 • Het belang van je eigen werkplek overstijgen, denken vanuit het netwerk
 • Een brede kijk op bovengenoemde thema's omzetten in beleidsadviezen
 • Standpunten degelijk onderbouwen
 • Doordachte beslissingen nemen
 • Betrokkenheid tonen tav. medewerkers en vrijwilligers van NBV
 • Extra troef: ervaring met of thuis in diverse doelgroepen

Taken

Samen met de andere bestuurders sta je in voor:

 • Het uitwerken en bewaken van beleidslijnen obv. beleidsplan
 • De voorbereiding van en rapportage aan de Algemene Vergadering
 • Het beslissen over belangrijke principes, waarden, grote lijnen van activiteiten
 • Het adviseren van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de organisatie
 • Het doen van suggesties voor de uitwerking van kernactiviteiten
 • Het begeleiden van de coördinator

Voor 3 bestuurders zijn er extra taken:

 • Penningmeester (opvolgen begroting en tussentijdse en eindafrekeningen)
 • Secretaris (opvolgen verslaggeving en vzw wetgeving)
 • Voorzitter (oa. coaching en evaluatiegesprekken met coördinator NBV, voorzitten raden van bestuur en algemene vergadering)

Engagement

 • Je wordt bestuurder voor een periode van minstens 2 jaar
 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen (6 per jaar) en Algemene Vergaderingen (2 per jaar). Al deze vergaderingen vinden plaats tijdens de werkuren (overdag) in Brussel.

Wat bieden wij?

 • Contacten met medewerkers van duurzaamheids- en consumentenorganisaties
 • De kans om iets bij te leren over het veld van duurzame consumptie of het management van een vzw
 • Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg
 • We trakteren je jaarlijks op een etentje
 • Je onkosten worden vergoed

Meer info of jezelf aanmelden?

Ben je kandidaat of heb je nog vragen? Contacteer dan vóór 6 februari 2018 de coördinator Barbara Janssens via barbara@bewustverbruiken.be of 02 894 46 15.